admin

Tiêu đề test

nội dung :

Xem chi tiết
Houthi tập kích lớn chưa từng thấy vào tàu hàng ở Biển Đỏ

Lực lượng Mỹ, Anh bắn hạ 21 tên lửa, UAV Houthi tập kích tàu hàng ở Biển Đỏ, trong cuộc tấn công lớn nhất của nhóm từ trước tới nay. “Khoảng 9 giờ tối, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái […]

Xem chi tiết
Houthi tập kích lớn chưa từng thấy vào tàu hàng ở Biển Đỏ

Lực lượng Mỹ, Anh bắn hạ 21 tên lửa, UAV Houthi tập kích tàu hàng ở Biển Đỏ, trong cuộc tấn công lớn nhất của nhóm từ trước tới nay. “Khoảng 9 giờ tối, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái […]

Xem chi tiết
Houthi tập kích lớn chưa từng thấy vào tàu hàng ở Biển Đỏ

Lực lượng Mỹ, Anh bắn hạ 21 tên lửa, UAV Houthi tập kích tàu hàng ở Biển Đỏ, trong cuộc tấn công lớn nhất của nhóm từ trước tới nay. “Khoảng 9 giờ tối, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái […]

Xem chi tiết
Houthi tập kích lớn chưa từng thấy vào tàu hàng ở Biển Đỏ

Lực lượng Mỹ, Anh bắn hạ 21 tên lửa, UAV Houthi tập kích tàu hàng ở Biển Đỏ, trong cuộc tấn công lớn nhất của nhóm từ trước tới nay. “Khoảng 9 giờ tối, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái […]

Xem chi tiết
Houthi tập kích lớn chưa từng thấy vào tàu hàng ở Biển Đỏ

Lực lượng Mỹ, Anh bắn hạ 21 tên lửa, UAV Houthi tập kích tàu hàng ở Biển Đỏ, trong cuộc tấn công lớn nhất của nhóm từ trước tới nay. “Khoảng 9 giờ tối, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tập kích hiệp đồng bằng máy bay không người lái […]

Xem chi tiết